Thumbnail
Gepubliceerd: 02-01-2009 Laatste update: 16-11-2018

Combineren wonen en zorg

Hoe combineer je zorg met wonen? In de Kabinetsplannen staat dat meer ouderen zelfstandig moeten kunnen wonen, maar dat dit ook door middel van gemeenschappelijke woningen kan, wordt vaak vergeten. De Federatie Gemeenschappelijk Wonen (FGW) vindt het belangrijk dat het kabinet gemeenschappelijk wonen faciliteert, zodat mensen daadwerkelijk een keuze hebben in de woonvorm die bij hen past.

Gemeenschappelijk wonen

Uit onderzoek van FGW en het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat gemeenschappelijk wonen, zowel in groepen van alleen ouderen als in groepen van meer generaties, de ouderen goed blijkt te bevallen. De vraag naar groepswonen neemt toe. De procedure om een nieuwe woongemeenschap op te zetten duurt echter vaak lang (minimaal vier jaar). Dit proces is te vereenvoudigen als overheden, woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorgpartijen en gemeenten het groepswonen beter faciliteren.

Woonvormen voor ouderen

Het rapport Gemeenschappelijk wonen op leeftijd. Zorgposities en sociale netwerken van ouderen in woongemeenschappen werd donderdag 11 december in Utrecht gepresenteerd in het Kennniscafé van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Voor het rapport zijn de mogelijkheden van gemeenschappelijke woonvormen voor ouderen onderzocht. In de interviews en enquêtes zijn zij ondervraagd over de woonwijze, de gemeenschappelijkheid, de werving en selectie van nieuwe bewoners en de eventuele zorgstructuur.

Bron: Persbericht FGW