Thumbnail
Gepubliceerd: 17-06-2015 Laatste update: 10-12-2018

Eigenbouw of zelfbouw is populair. Zeker ook in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Er stranden echter relatief veel initiatieven, vooral als het gaat om grotere groepen of appartementencomplexen. Dan blijkt de slaagkans voor een CPO-initiatief laag te zijn. Maar het kán wel! Het seniorenproject Aquaradius in Hoofddorp bewijst dat.

langdurig zelfstandig wonen

De overheid streeft er naar om de kosten van verzorging zo laag mogelijk te houden. De mogelijkheid van langdurig zelfstandig wonen is daarvoor een goede oplossing en wordt dus gestimuleerd. Het CPO-project Aquaradius in Hoofddorp met 57 appartementen en een parkeerkelder, een van de grootste initiatieven op dit gebied, is in aanbouw. Zowel vanuit de bouwsector als vanuit de (landelijke en provinciale) overheid wordt dit project nadrukkelijk gevolgd. Veel van dit soort initiatieven zijn de afgelopen jaren helaas gestrand. Waarom lukt dit nu wel in Hoofddorp?

doorzettingsvermogen nodig

Aye Kampen, initiatiefnemer van het eerste uur, legt uit dat het veel doorzettingsvermogen vergt van zowel deelnemers aan een dergelijk initiatief als van alle betrokken partijen. Als er hiervoor bij bedrijven, provincies, gemeentes etc. geen draagvlak is bij de verantwoordelijke medewerkers zal elk CPO-project stranden.

Gelukkig heeft Kampen veel mensen enthousiast gekregen over zijn wens om een complex voor senioren te ontwikkelen en wordt Aquaradius nu echt gerealiseerd.

ervaring delen met andere CPO-initiatieven

Toch ging ook in dit project lang niet alles van een leien dakje en liepen de initiatiefnemers tegen de nodige obstakels aan. Aye Kampen wordt regelmatig door andere CPO-initiatieven en gemeentes gevraagd zijn ervaring te delen, maar ook de andere betrokken partijen hebben door Aquaradius unieke kennis en ervaring opgedaan die belangrijk is bij totstandkoming van een CPO-project.

Deze kennis en ervaring willen de partijen graag delen. Op 25 juni 2015 wordt hiervoor een middagsymposium georganiseerd in het -naast de bouwplaats van Aquaradius gelegen- Sportcomplex Koning Willem Alexander in Hoofddorp.  

symposium CPO

Joke Geldhof, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, Rik Rolleman, gebiedsmanager van de Gemeente Haarlemmermeer en Leendert Maris, directielid van Woningborg groep zijn enkele sprekers op dit symposium. Daarnaast zal natuurlijk ook Aye Kampen vertellen wat de succesfactoren voor een geslaagd CPO-initiatief zijn.

Het symposium wordt afgesloten met een bezoek aan de bouwplaats van Aquaradius.