Boekhuis Amersfoort
Gepubliceerd: 08-04-2019 Laatste update: 16-02-2024

Onder de naam Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) biedt het rijk financiële hulp aan initiatieven van senioren die samen met gelijkgestemden voor zichzelf levensloopbestendige woonvormen willen realiseren. 

De afgelopen jaren is het aantal plaatsen in verzorgingshuizen drastisch gedaald en worden senioren aangemoedigd zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Die wens hebben veel senioren overigens zelf ook. 

Veel senioren willen  samen met anderen graag zelf de regie over hun eigen woonsituatie nemen en voor zichzelf woningbouwprojecten tot stand brengen, maar tot veel concrete projecten heeft dat nog niet geleid.

Enkele spraakmakende projecten die de afgelopen periode zijn gerealiseerd zijn het Kwarteel in Culemborg, Aquaradius in Hoofddorp, De Knarrenhof in Zwolle en het project Boekhuis in Amersfoort. 

Het Kwarteel, Culemborg

het kwartel Culemborg
Het Kwarteel, Culemborg (24 seniorenappartementen en diverse gemeenschappelijke voorzieningen)

 

Aquaradius, Hoofddorp

 

Knarrenhof, Zwolle 

Knarrenhof Zwolle
Knarrenhof Zwolle (48 woningen voor senioren)

 

 

Boekhuis, Amersfoort

Boekhuis, Amersfoort
Boekhuis Amersfoort (23 seniorenappartementen in de voormalige stadsbibliotheek)

Het kabinet onderkent dat initiatieven zoals hierboven op termijn helpen om de zorgkosten te beteugelen en wil graag dat er de komende tijd veel meer van deze initiatieven ontstaan. Om dergelijke initiatieven te stimuleren is een subsidieregeling in het leven geroepen. 

Stimuleringsregeling SWZ

De SWZ richt zich op de totstandkoming van geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of makkelijk aanpasbare woningen. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn of combinaties daarvan, met een minimum van vijf wooneenheden. In de regeling wordt gesproken van zorgarrangementen. De regeling bestaat uit verschillende onderdelen:

Initiatieffase

Het rijk verstrekt in de initiatieffase maximaal € 20.000 per project om de haalbaarheid te onderzoeken. 

Planontwikkelingsfase

Het rijk stelt zich voor 90% borg voor de lening die een aangesloten bank in deze fase verstrekt (per project voor maximaal € 180.000)

Bouwfase

Het rijk stelt zich borg voor maximaal 15% van de stichtings- of verwervingskosten in deze fase (per project maximaal € 1.600.000).

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden waaraan je als aanvrager moet voldoen om voor de regeling in aanmerking te komen vind je hier