Thumbnail
Gepubliceerd: 27-09-2006 Laatste update: 15-11-2018

Afgelopen maandag stond op de voorpagina een artikel over particulier opdrachtgeverschap. In het artikel Zelf een huis bouwen is stukken goedkoper staat het collectieve opdrachtgeverschap centraal en de daarbij de laag uitvallende kosten. Lees het artikel hieronder:

25 - 40% goedkoper

Bewoners die gezamenlijk zelf hun woningen bouwen zijn veel goedkoper uit dan een koper van een reguliere nieuwbouwwoning. Zelf huizen laten bouwen is 25 tot 40 procent goedkoper dan wanneer een professionele projectontwikkelaar de woning neerzet. Dit constateert de Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (SEV).
‘Als bewoners de bouw organiseren valt de overhead van de projectontwikkelaar weg’, zegt directeur René Scherpenisse van de SEV. ‘Er zijn geen dure werknemers in dienst die bijvoorbeeld het land afspeuren naar bouwgrond. Ook de winst die projectontwikkelaars op de bouw maken, valt weg als bewoners de regie krijgen. Ten slotte – en dat is wel lastig aan te tonen – stelt een bewoner zich veel scherper op bij onderhandelingen over de kosten van de woningbouw.’

Actief grondbeleid nodig

De SEV beschouwt collectief bouwen door bewoners als een van de instrumenten om de vastgelopen woningmarkt van het slot te halen. Gemeenten, provincies en de rijksoverheid moeten zich daarbij veel actiever opstellen bij de verwerving, uitgifte en financiering van grond, adviseert de SEV komende week aan minister Dekker van Volkshuisvesting.
Slechts 11 procent van de nieuwbouw wordt neergezet door middel van particulier opdrachtgeverschap van bewoners. Scherpenisse: ‘Iedereen is bang voor “Belgische toestanden”, waarbij de bewoners in het wilde weg woningen gaan bouwen. De experimenten die wij hebben gevolgd, wijzen op het tegendeel. Bewoners en gemeenten zijn laaiend enthousiast.’
In het Brabantse Casteren heeft een groep van veertig bewoners met behulp van de gemeente een woning laten bouwen. De kosten voor de nieuwe woning kwamen uit op 120 duizend euro. Bij oplevering was de woning al 200 duizend euro waard.

Bron: de Volkskrant 21 augustus 2006