starterslening
Gepubliceerd: 14-03-2019 Laatste update: 15-03-2019

Ruim 230 Nederlandse gemeenten kennen de Starterslening. In dit artikel wordt uitgelegd hoe deze lening globaal werkt in de praktijk. Dat kan van gemeente tot gemeente wat verschillen. De werking wordt door iedere gemeente vastgelegd in een aparte gemeentelijke verordening. 

Wat is de Starterslening?

De Starterslening is een lening waarmee koopwoningen voor starters bereikbaar worden. De Starterslening kan de barrière opvullen tussen de prijs van een woning en de maximale lening die een starter bij de bank krijgt. Hierdoor kan een starter tegen gunstige voorwaarden een woning kopen die eerst onbereikbaar leek. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis (tot maximaal de Loan to Value) en de (eerste) hypotheek bij de bank. De eerste drie jaar betaalt de starter geen maandlasten.

starters op de koopwoningmarkt

Gemeenten die de Starterslening aanbieden doen dat vooral op jongeren en huishoudens met een inkomen dat net boven de sociale huurgrens ligt de kans te geven om een eigen woning te kopen. De gestegen huizenprijzen en de strengere hypotheekvoorwaarden maken het nog belangrijker om deze groepen bij het kopen van hun eerste huis te helpen. 

Vitaliteit kleine kernen

In kleinere kernen is het extra belangrijk om jongeren een perspectief op een (betaalbare) koopwoning te kunnen bieden. Sociale huurwoningen zijn vaak schaars en bij de toewijzing van deze woningen komen de jongeren die in het dorp zijn opgegroeid niet automatisch als eerste voor een vrijkomende woning in aanmerking. De koopwoningen zijn zonder aanvullende starterslening voor jongeren te duur. Als de jongeren door gebrek aan perspectief wegtrekken uit hun dorp, leidt dat tot vergrijzing en verdwijnt geleidelijk het draagvlak voor het instandhouden van belangrijke voorzieningen zoals scholen, sportverenigingen, et cetera.

Kanttekeningen

De Starterslening gaat uit van een inkomensstijging. Niet iedereen met zo'n lening maakt echter een carrière door. Omdat mensen tot 35 jaar meestal de sterkste inkomensgroei doormaken, hanteren gemeenten bij het verstrekken van de Starterslening vaak een leeftijdsgrens van 35 jaar. Een tweede kanttekening is dat het verstrekken van startersleningen binnen de gemeente een prijsopdrijvende werking kan veroorzaken. Dat kan tot op zekere hoogte ondervangen worden door alleen een Starterslening te verstrekken voor woningen onder een bepaalde VON-prijs die ruim onder de NHG-grens ligt.

Een starter die in zijn gemeente gebruik wil maken van de Starterslening moet voldoen aan de eisen die in de gemeentelijke verordening staan beschreven. De offerteaanvraag verloopt in de regel via de SVn.