Thumbnail
Gepubliceerd: 02-05-2006 Laatste update: 15-11-2018

In het tweede artikel over de bouwvergunning vertellen Robert en Rogier uitgebreider hoe ze uiteindelijk de felbegeerde vergunning hebben binnengesleept. Ze leggen onder andere uit welke partijen allemaal de aanvraag beoordelen.

Vergunningaanvraag

Nadat de aanvraag eind december 2005 was ingediend, bleek dat er veel noodzakelijke informatie ontbrak. De gemeente stelde ons vervolgens vier weken in de gelegenheid om deze informatie aan te vullen. Onze architect heeft al de ontbrekende stukken uitgezocht en deze in zesvoud aangeleverd. Half januari was het dossier compleet en daarmee ‘ontvankelijk’ (zie onder voor uitleg).

Bouwtechnische eisen

Na de adviesronde bleken er nog vragen te zijn omtrent de bouwtechnische eisen waaraan de woning moest voldoen. Zo was er een koudelas in de fundering vergeten mee te nemen. Erg technisch allemaal, dus hebben we de brief meteen doorgestuurd naar de architect. Binnen de voorgeschreven termijn van twee weken heeft hij de berekeningen opnieuw gemaakt en teruggestuurd naar de gemeente. Uiteindelijk bleek dit voldoende te zijn voor het verstrekken van de vergunning!

Angst voor bureaucratie

We keken erg op tegen deze formele periode in het proces. De angst was dat we zouden verzanden in bureaucratie en ambtenarij. Het enige dat we daarvan gemerkt hebben zijn de formeel gestelde brieven en procedures. Het bleek gelukkig allemaal veel soepeler te verlopen dan verwacht.

Bezwaar tegen vergunning

Er is nog wel een inspraakprocedure: gedurende zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, kan daartegen door omwonenden en/of andere belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij de gemeente.
De vergunning is onherroepelijk wanneer er binnen deze zes weken geen bezwaar is aangetekend (1).

De aannemer is erg blij met de snelle verlening, nu kan hij beginnen met het bestellen van de benodigde materialen voor de woning. Met een beetje geluk kan binnen enkele weken de eerste paal de grond in.

Vergunningprocedure

Status vergunning (1):

Ingekomen: De aanvraag is door de gemeente ontvangen, maar nog niet getoetst op ontvankelijkheid

Niet ontvankelijk: Er ontbreken nog gegevens om de aanvraag in behandeling te nemen. De indiener krijgt de gelegenheid om aanvullende gegevens aan te leveren. Deze moeten worden aangeleverd binnen 4 weken na verzenddatum van de brief met als onderwerp \"ontbrekende informatie\".

Ontvankelijk: De aanvraag is in behandeling. De aanvraag is verstuurd naar de verschillende adviesinstanties. De adviesfase duurt ongeveer 4 weken. De behandelend ambtenaar zal contact opnemen wanneer één van de adviserende afdelingen niet akkoord gaat of opmerkingen heeft. Afhankelijk van de aanvraag wordt er advies gevraagd aan:

  • commissie Welstand en Monumenten
  • afdeling stedenbouw
  • brandweer
  • milieu (bedrijfsinspectie, geluid, bodem, ecologie)
  • bureau parkeren
  • economische zaken
  • verkeer

Verleend: De vergunning of vrijstelling is verleend

Verleend in uitvoering: De vergunning is verleend en in uitvoering

Fictief verleend: Wanneer er binnen de wettelijke termijn geen besluit is genomen, is de vergunning van rechtswege verleend.

Geweigerd: De vergunning of verzoek tot vrijstelling is geweigerd

Ingetrokken: De aanvrager heeft de aanvraag ingetrokken