icon

Heeswijk-Dinther

Solinso B.V.

Met Mystiek zonnepanelen ben je flexibel in het toepassen van zonne-energie. Vanwege de relatief kleine elementen kun je een dak naar de maatvoering van de Mystiek elementen ontwerpen. In het meest extreme geval kun je een volledig dakvullend systeem ontwerpen zoals in Heeswijk-Dinther is gebeurd. In nauwe samenwerking met de architect en de aannemer ondersteunt Solinso het dakontwerp, rekening houdend met maatvoering, dakramen en dakkapellen. Alle maatvoering is zodanig gekozen dat alles perfect op elkaar aansluit. Het visuele effect van een dakvullend systeem is een rustig en egaal beeld waarvan mensen zich afvragen of het nu zonnepanelen of dakpannen zijn. Om ervoor te zorgen dat de productie van de panelen die in de schaduw van de dakkapel liggen geen effect heeft op de productie van de omringende zonnedakpannen worden power optimizers toegepast. Op dit dak ligt 14kW aan zonopwekkend vermogen.

Fase
gerealiseerd
Adres

5473 AA Heeswijk-Dinther
Brabant

Woonmilieu
dorps of landelijk
Doelgroep
woning bouwen
Jaar van oplevering
2020