icon

Op een klein hoekperceel van 90 m2 in het midden van het binnenstedelijk plangebied Nieuw Leyden is deze duurzame woon-werk-woning gesitueerd die opvalt door de streepvormige inkervingen in het buitenstucwerk. Het project bestaat uit een drielaagse opeenstapeling van woon- en werkprogramma.

Fase
gerealiseerd
Adres


2316 DG Leiden
Zuid-Holland

Woonmilieu
stedelijk
Doelgroep
woning bouwen
Jaar van oplevering
2012