icon

Studie naar duurzame woningbouw in stadsranden

Architecture By Co-creation

Tot 2050 moeten minimaal 1,4 miljoen extra woningen worden gebouwd. Dat is onmogelijk met alleen stedelijke verdichting. Van de vraag van 1,4 tot 1,6 miljoen extra woningen past maximaal 35% binnen bestaand stedelijk gebied. Voor de rest, bijna 1 miljoen woningen, moet buiten bestaande steden zo’n 300 vierkante kilometer worden gevonden.  Een nieuwe wonen-plus-natuurstrategie biedt kansen. De huidige wijze van bouwen buiten het stedelijk gebied lijkt niet toekomstbestendig. Volgens de “wonen-plus-natuurstrategie” zal er naar natuurinclusieve bouwvormen moeten worden gezocht. De totale hoeveelheid verharding in zo’n nieuwe wijk moet worden teruggebracht en daken moeten worden ingezet om het verlies aan landschap te compenseren. 
Deze studie naar duurzame woningbouw onderzoekt een bouwwijze waarmee deze “wonen-plus-natuurstrategie” kan worden gerealiseerd. Heeft u hierin interesse download dan onze brochure.

Adres

Magda de Haasstraat
2331BK Leiden
Zuid-Holland

Doelgroep
nieuwbouwproject realiseren (CPO)