In het buitengebied van de gemeente Asten-Hesuden - op korte afstand ten zuiden van de kern Heusden - liggen twee magnifieke bouwkavels te wachten op de bouw van een ruime vrijstaande (ruimte-voor-ruimte) woning. 

De kavel zijn gelegen aan de Spechtstraat een een rustige zjistraat van de Meijelseweg op circa 5 autominuten van het centrum van Asten. 
Eigenaar is voornemens één van beide kavels te verkopen en de andere (afhankelijk van de kavel die verkocht wordt) voor eigen gebruik te behouden.  

Algemeen: 
Kavel 1. 
Is gelegen op de hoek van de Meijelseweg en de Spechtstraat en heeft een oppervlakte van ca. 2.950 m². 
Ongeveer 2.500 m² hiervan heeft een woonbestemming, met daarbinnen een bouwvlak van ca. 300 m² waarbinnen het hoofdgebouw dient te worden opgericht.  
Vrijstaande bijgebouwen mogen ook buiten het bouwvlak worden opgericht. 
Circa 450 m² van het perceel heeft een agrarische bestemming en zal ingericht moeten worden met een landschapselement in de vorm van een aantal eikenbomen. Zie inrichtingsplan. 

Kavel 2. 
Deze kavel ligt in de Spechtstraat en heeft een oppervlakte van ca. 3.275 m². 
Ongeveer 2.500 m² hiervan heeft een woonbestemming, met daarbinnen een bouwvlak van ca. 300 m² waarbinnen het hoofdgebouw dient te worden opgericht.  
Vrijstaande bijgebouwen mogen ook buiten het bouwvlak worden opgericht. 
Circa 775 m² van het perceel heeft een agrarische bestemming en zal als een open groenstrook tussen kavel 1 en 2 moeten worden ingericht. Zie inrichtingsplan. 

Deze kavel kan eventueel met meer grond aan de noordzijde daarvan worden gekocht. 

Aanvaarding: in overleg 

Huidige situatie: 
De bouwkavel zijn momenteel in gebruik als grasland.  

Ruimtelijke onderbouwing en randvoorwaarden: 
De perceel zijn gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan 'Verzamelplan gebiedsgerichte aanpak leegstand 2021' van de gemeente Asten.  
In het kader van dit bestemmingsplan is overeengekomen en verplicht gesteld: 
- dat de tegenoverliggende (voormalige agrarische) bedrijfsbebouwing behorende bij Meijelseweg 31 en Spechtstraat 5 grotendeels gesloopt zal worden (*).  
- dat de beide bouwkavels op basis van een daartoe vastgesteld inrichtings- en beplantingsplan landschappelijk worden ingepast (*). 

(*) zie bijlage 13, 14 en 15 bij de regels van voornoemd bestemmingsplan.

Minimum prijs
€345.000
Maximum prijs
€345.000
Minimum oppervlakte
2.950㎡
Maximum oppervlakte
3.275㎡
Doelgroep
Woonmilieu
dorps of landelijk 
Soort bouw
nieuwbouw 
Soort zelfbouw
individueel bouwen 
Telefoon
Adres

Spechtstraat 5
Heusden (Gem. Asten)
Brabant

Woningtype
vrijstaande woning 
Aantal kavels
2
Eigenaar
Ik wil graag informatie ontvangen