TE KOOP BIJ INSCHRIJVING  
Zes bouwkavels, infra en groenstroken aan 'De Wiede' te Muntendam. Totaal 7 percelen. 
Een informatiepakket met betrekking tot de verkoop bij inschrijving en de uitgebreide verkoopbrochure zijn op te vragen bij Lamberink Bedrijfsmakelaars.  
NB: 
De kavels aan 'De Wiede' worden in dezelfde inschrijving verkocht als de kavels aan de 'Jeldingaheerd' en ''de Holterij' te Schildwolde.  

OBJECT 
Het te verkopen object betreft 7 percelen bouwgrond en infrastructuur aan ‘de Wiede’ te Muntendam. 

KADASTER  
Kadastraal bekend gemeente Muntendam, sectie E de nummers:  
856 groot 350 m² met de functie groenstrook / berm  
858 groot 45 m² met de functie groenstrook / berm  
859 groot 110 m² met de functie groenstrook / berm  
898 groot 35 m² met de functie groenstrook / berm  
899 groot 24 m² met de functie groenstrook/berm  
871 groot 1.305 m² bouwkavel en infra  
1052 groot 7.380 m² 5 bouwkavels en infra  
Het geheel kan verdeeld worden in circa 5.403 m² bouwgrond, circa 1.519 m² infra, en ca. 2.327 m² groen en bermen. 

BESTEMMING EN GEBRUIK 
Op de locatie is bestemmingsplan 'Dorpen Menterwolde' van toepassing met de locatie-aanduiding 'Woongebied Borgenland'. Verdere informatie over de verkaveling en infrastructuur kan worden verkregen bij de gemeente Midden Groningen, afdeling EPO, de heer H. Aaldering.  

RECHTEN EN PLICHTEN 
De grond voor de infrastructuur dient om niet woonrijp te worden overgedragen aan de gemeente. 

BODEM 
De status in Bodemloket is: voldoende onderzocht. De percelen 871 en 1052 hebben een aantekening: Beschikking Wet Bodembescherming. De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoeklocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet Bodembescherming. Op het gehele gebied is verkennend en/of nader onderzoek verricht ten tijde van de ontwikkeling van het uitbreidingsplan. 

LOCATIE  
Ligging aan de rand van het dorp Muntendam op uitbreidingslocatie. 

GEBOUWEN RONDOM 
Nieuw gebouwde vrijstaande woonhuizen. 

BEREIKBAARHEID 
Goede bereikbaarheid per auto, uitvalswegen op enkele autominuten; regionaal ook bus en treinverbindingen met de stad Groningen 

VOORZIENINGEN  
Muntendam beschikt over alle basisvoorzieningen zoals een supermarkt, winkels voor overige dagelijkse levensbehoeften en diverse onderwijs- en sportfaciliteiten.  

VRAAGPRIJS: 
Geen. Bieden per inschrijving, 

INFORMATIEPAKKET  
Bij belangstelling kan een volledig informatiepakket worden opgevraagd bij Lamberink Makelaars & Adviseurs. Het informatiepakket bevat:  
- informatie over de inschrijfprocedure  
- het inschrijfformulier  
- concept koopovereenkomst  
- bekende gegevens locatie met betrekking tot de verdeling bouwpercelen / infrastructuur  
- de oorspronkelijke Ontwikkelingsovereenkomst (2006) tussen ontwikkelaar en gemeente  

VERKOOPPROCEDURE: 
Geïnteresseerden worden uitgenodigd om deel te nemen aan een verkoop-bij-inschrijving procedure, met onder meer de volgende voorwaarden en uitgangspunten: 
- Uiterste inschrijfdatum en tijdstip is donderdag 13 oktober 2022 om 12:00 uur; 
- Het object wordt verkocht in de huidige staat. Koper wordt door verkoper, dan wel makelaar van verkoper, in de gelegenheid gesteld, alvorens tot aankoop over te gaan, alle vormen van onderzoek uit te (laten) voeren naar de onroerende zaak als o.a. een bouwkundig onderzoek, onderzoek naar bestemming, functie en gebruik bij gemeente, milieu en/of bodemonderzoek en al wat dies meer zij betrekking hebbende op de onroerende zaak en in belang van de koper. 
- Levering in overleg doch uiterlijk 15 december 2022. 

DISCLAIMER 
Deze en overige informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld onder het voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaars. De opgegeven maatvoering is indicatief en ontleend aan het Kadaster. Aan de inhoud van deze informatie en bijlagen kunnen echter nimmer rechten worden ontleend.  

Voor meer informatie: 
Lamberink Bedrijfsmakelaars te Assen: of 0592-338420  
Begeleidend notaris, tevens inschrijfadres: Broekema Notaris te Groningen, 050-205 3232

Doelgroep
Woonmilieu
dorps of landelijk 
Soort bouw
nieuwbouw 
Soort zelfbouw
individueel bouwen 
Telefoon
Adres

De Wiede 3
Muntendam
Groningen

Woningtype
vrijstaande woning 
Aantal kavels
6
Ik wil graag informatie ontvangen