In Heinkenszand, aan de zuidzijde van de nieuwbouwwoningen aan de Stenevate, zijn wij bezig met het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk "Platepolder". Op 7 oktober 2019 hebben wij de 1e informatiebijeenkomst georganiseerd voor ontwikkelaar, woningcorporatie, omwonenden en belangstellenden waarin wij de beoogde hoofdstructuur van het plan gepresenteerd hebben.

Vanaf oktober 2019 t/m februari 2021 hebben we de volgende activiteiten ontplooid:

 • het organiseren van thema-avonden en daaruit voortvloeiend het samenstellen van klankbordgroepen. De verslagen en presentaties van deze thema-avonden kunt u raadplegen via onderstaande links. Ook kunt u via onderstaande links de brochure downloaden die tijdens de informatieavond van 7 oktober 2019 verstrekt is en de presentatie bekijken die tijdens die avond gegeven is.
 • Parallel aan dit proces zijn we, in samenwerking met de klankbordgroepen, verder gegaan met de detailuitwerking van fase 1 en het begeleiden van het bestemmingsplan en het opstellen van een beeldkwaliteitsplan. 8 juli 2020 is de eerste klankbordgroep geweest  en donderdag 7 januari 2021 hebben de 2e klankbordgroepbijeenkomsten in digitale vorm plaatsgevonden. De verslagen en de presentaties van beide klankbordgroepen kunt u raadplegen via onderstaande links.
 • Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 mei 2021 ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan. Dit voorontwerp is in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam Platepolder.
 • Iedereen heeft de gelegenheid gehad te reageren op het voorontwerpbestemmingsplan. Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan besproken met onder andere de provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen. Daarna is het voorontwerpbestemmingsplan verwerkt tot een ontwerpbestemmingsplan, wat weer gepubliceerd is. Het ontwerpbestemmingsplan heeft samen
  met het ontwerp beeldkwaliteitsplan van 23 september tot en met 3 november 2021 ter inzage gelegen. Op het ontwerpbestemmingsplan en het
  ontwerp beeldkwaliteitsplan is één zienswijze binnengekomen. De beantwoording van de zienswijze is samen met het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan aangeboden aan de gemeenteraad. Op 13 januari jl. heeft de gemeenteraad
  het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Vanaf 27 januari ligt het vastgestelde bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage liggen. Daarna treden het bestemmingsplan en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan in werking.
 • September/oktober 2022 hopen we de gronden bouwrijp te kunnen maken.

Vanzelfsprekend zijn alle termijnen onder voorbehoud.

 

 

Minimum prijs
€180.700
Maximum prijs
€180.700
Minimum oppervlakte
695㎡
Maximum oppervlakte
695㎡
Doelgroep
Woonmilieu
dorps of landelijk 
Soort bouw
nieuwbouw 
Soort zelfbouw
individueel bouwen 
Telefoon
Adres

Plateweg
Heinkenszand
Zeeland

Woningtype
vrijstaande woning 
Aantal kavels
1
Eigenaar
Ik wil graag informatie ontvangen