Deze locaties aan de rand van Tuitjenhorn aan de Kalverdijk biedt de mogelijke om uw eigen landhuis te realiseren. Er zijn twee bouwkavels van 1.000 m2 met een breedte van circa 22 meter en een diepte van circa 44 meter. De nieuwbouwlocatie kenmerkt zich in de huidige situatie als een open agrarische ruimte, deels weide en deels grond. De ruimte ligt tussen de lintbebouwing aan de zuidzijde van de Kalverdijk, de bebouwing rond het kruispunt met de Oosterdijk en de achterkant van het recreatiepark. Opvallend is dat de woningen in dit deel van het lint, en dan vooral aan de zuidzijde, relatief ver van de weg staan, en onder een kleine hoek. De erven zijn vrij diep en lopen door tot de oude sloot die bij de ruilverkaveling behouden is gebleven. Vanaf de weg is er beperkt doorzicht naar het achterliggende open polderlandschap. Verderop is het lint nog verder gesloten en ligt de bebouwing dichter op de slingerende weg.
Het beeldkwaliteitsplan geeft voldoende handvatten voor een vertaalslag naar de nieuwe situatie waarbij een tweetal woningen worden toegevoegd aan het lint:
• Aansluiten bij de bestaande bebouwing vanuit het kruispunt;
• Ruime kavels, vrije positie van het hoofdgebouw, rooilijn gelijk aan naastliggende woning;
• Oriëntatie van de voorgevel op de oude loop van de dijk;
• Bij voorkeur dwarskappen, liefst in zadel- of mansardedak, geen wolfseinden;
• Hoofdgebouw één laag plus kap, bijgebouwen met kap, ondergeschikt aan hoofdgebouw;
• Authentiek materiaalgebruik, geen geglazuurde pannen. In geval van stolp rietgedekt;
• Goede detaillering; metselwerk, boeidelen en raamverdeling;
• Groene erfafscheidingen, geen schuttingen;
• Parkeren op eigen erf oplossen.

Over de verkeerssituatie heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Schagen en de belangrijkste voorwaarden zijn:
• de bestaande bomen worden gehandhaafd bij de aanleg van de uitritten;
• de uitritten worden aangelegd met inritblokken in verband met het aanwezige voetpad;
• het is mogelijk om de wegversmalling te verplaatsen naar de westzijde. Hierdoor is deze fysiek inpasbaar en voldoet deze nog aan de verkeerskundige opzet van de versmalling;
• de bushalte ter plaatse zal geen probleem vormen voor de te maken uitritten, omdat deze ver genoeg verwijderd is van de uitritten.
Het parkeren van auto’s zal op eigen terrein mogelijk worden gemaakt.

Ontwikkelen naar uw eigen wensen
De bestemming is woondoeleinden waarbij het mogelijk wordt om een woning met een oppervlakte van totaal 175 m2 te bouwen. De dakhelling ligt tussen de 30 en 60 graden met een maximale bouwhoogte van 10 meter. U kunt hier een huis volledig naar uw wensen realiseren. Verder is er een mogelijkheid tot het bouwen van garage, stal of gastenverblijf.

Minimum prijs
€275.000
Maximum prijs
€275.000
Minimum oppervlakte
1.000㎡
Maximum oppervlakte
1.000㎡
Soort bouw
nieuwbouw 
Woningtype
vrijstaande woning 
Telefoon
Adres

Kalverdijk
Tuitjenhorn
Noord-Holland

Doelgroep
Soort zelfbouw
individueel bouwen 
Aantal kavels
2
Woonmilieu
dorps of landelijk 
Ik wil graag informatie ontvangen