Wie midden in de stad wil wonen, kan vanaf midden 2022 terecht in de nieuwe woonbuurt tussen de Helmerstraat en Marskant. Op de plaats van de Willemschool, de stadstuin én parkeerplaats Marskant komen vrije bouwkavels.

De raad heeft op 29 september het bestemmingsplan vastgesteld. De beek krijgt een prominente plek in het gebied. De groenstructuur met bomen langs de beek, wordt verder geoptimaliseerd en voorzien van een aantrekkelijke route om langs te wandelen. Het profiel van de beek krijgt een natuurlijke uitstraling waaraan het ook aantrekkelijk wonen is. Aan de Marskant is gekozen voor een volume van geschakelde woningen die aaneengesloten worden gebouwd en de sfeer van Stadswoningen oproepen. Aan de beekzijde is het beeld juist losser met meer vrijstaande woningen met een kloeke uitstraling, die speels geplaatst aan de beek staan. De woningen worden aan de achterzijde ontsloten via een ontsluitingsweg.

Stadswoningen, wonen aan de Marskant

Aan de Marskant komen Stadswoningen met een oriëntatie op de Marskant. Deze woningen hebben een gevarieerde en stadse uitstraling, waarbij de woningen wel familie van elkaar zijn, maar tegelijk onderling verschillen in bijvoorbeeld hoogte, breedte en detaillering in de gevel. Om het accent van de stadse woningen te accentueren wordt de begane grondverdieping verhoogd uitgevoerd. De hoekwoningen in deze wand krijgen een architectonisch accent en worden gezien als tweede voorgevel waarbij openingen in de vorm van ramen verplicht worden gesteld. De voordeur is in alle gevallen aan de Marskant. Om de samenhang van het bouwblok te accentueren wordt er gekozen voor een tuinmuur of hekwerk aan de kant van de Marskant. De woningen worden aan achterzijde ontsloten via een ontsluitingsweg. Vanuit hier zijn er minimaal twee parkeerplaatsen op eigen erf bereikbaar.

Stadsvilla's wonen aan de Berflobeek

Aan de beek komen Stadsvilla’s waarbij wonen aan de beek het thema is. Deze woningen hebben een meer open ruimtelijk beeld. De woningen worden vrijstaand uitgevoerd, maar er wordt ook de mogelijkheid geboden om twee vrijstaande woningen aan elkaar te bouwen. De woningen liggen met hun voorzijde aan de beek en hebben allemaal dezelfde richting. Deze is haaks op de Marskant en daarmee verwant aan de stadswoningen.

De woningen worden aan achterzijde ontsloten via een ontsluitingsweg. Vanuit hier zijn er minimaal twee parkeerplaatsen op eigen erf bereikbaar. Aan de voorzijde zijn de woningen voor voetgangers toegankelijk via het beekpad. De nabijheid en speelse loop van de beek komt terug in de plaatsing van de woningen, deze volgen de loop van de beek.

Doelgroep
Woonmilieu
rand van de stad/buitenwijk 
Soort bouw
nieuwbouw 
Soort zelfbouw
individueel bouwen 
Telefoon
Adres

Marskant 85
Hengelo
Overijssel

Aantal kavels
21
Ik wil graag informatie ontvangen