In het exclusieve villa dorp Bosch en Duin gelegen bouwkavel van 1985m² gesitueerd aan de Duinweg.

Op de kavel staat momenteel een eenvoudig koetshuisje dat behoorde tot een recent gesloopt vrijstaand woonhuis. Als gevolg van de aanwezigheid van dit koetshuis is er sprake van een aanzienlijk voordeel voor de koper als het gaat om de heffing voor de overdrachtsbelasting, te weten nu 2% in plaats van de bij een bouwkavel gebruikelijke 10.4%. Van het eenvoudige koetshuis dat een lange tijd ook als woonhuis heeft gediend, is een meetstaat, plattegronden en een energielabel (G) aanwezig.

Er is een verkennend bodemonderzoek opgesteld (d.d. 27 september 2018) door Hopman en Peters milieu en advies, via ons kantoor beschikbaar.

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor het realiseren van een royaal vrijstaand woonhuis en bijgebouw. Nadere en gedetailleerde informatie over de bebouwingsmogelijkheden via ons kantoor beschikbaar.

Bosch en Duin is een plaats behorende bij de gemeente Zeist en wordt vooral gekenmerkt door luxe villa bouw aan groene lanen in een bosrijke omgeving. De afgelopen jaren is een duidelijke trend te zien dat oudere en veelal energie onzuinige woningen in Bosch en Duin plaats maken voor nieuwe en duurzame woonhuizen. Een gunstig effect hiervan is ook dat er een toename is van jonge gezinnen. Unieke kans voor het realiseren van uw exclusieve woonhuis in een prachtige woonomgeving.

Minimum prijs
€895.000
Maximum prijs
€895.000
Minimum oppervlakte
1.985㎡
Maximum oppervlakte
1.985㎡
Doelgroep
Woonmilieu
dorps of landelijk 
Soort bouw
nieuwbouw 
Soort zelfbouw
individueel bouwen 
Adres

Duinweg 5a
Bosch en Duin
Utrecht

Woningtype
vrijstaande woning 
Aantal kavels
1
Ik wil graag informatie ontvangen