5

jul.

Private toetsing bouwplannen voorlopig van de baan

Omgevingsvergunning

Wie in Nederland een huis wil bouwen, moet op dit moment nog een omgevingsvergunning (vroeger 'bouwvergunning') aanvragen bij de gemeente. De gemeente toetst dan uw bouwplan aan de geldende regels en eisen. Als uw bouwplan voldoet, verleent de gemeente u een omgevingsvergunning. 

privatisering

Het plan van het kabinet om deze gemeentelijke taak en bevoegdheid te privatiseren (de toetsing van aanvragen over te hevelen naar private bouwtechnische bureaus) werd eerder door de Tweede Kamer overgenomen, maar stuitte afgelopen dinsdag op bewaren in de Eerste Kamer. 

Verantwoordelijk minister Ronald Plasterk stelt het plan nu voorlopig uit.