4

nov.

Schoonschip haalt grote Europese subsidie binnen

cpo schoonschip

In het Johan van Hasseltkanaal in Amsterdam-Noord realiseert een groep gedreven bewoners de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa: Schoonschip. Schoonschip heeft verregaande ambities op het gebied van ecologische en sociale duurzaamheid. Als kweektuin wil Schoonschip anderen inspireren tot gedragsverandering, innovatieve energieopwekking en sociale cohesie. Een voorbeeldproject dat invulling geeft aan de duurzaamheidsambities van Amsterdam en een nationale en internationale uitstraling heeft. Medio 2017 begint de realisatie, na een traject van circa acht jaar. Schoonschip komt te liggen in Buiksloterham en is medeondertekenaar van het manifest ‘Buiksloterham circulair’. 

subsidie

Onder de noemer ‘GridFriends’ heeft Schoonschip onlangs € 1.000.000 Europese subsidie aangetrokken voor onderzoek en ontwikkeling van een zeer vooruitstrevend ‘smart grid’. Het smart grid is een netwerk op wijkniveau waarin de opwekking, de opslag en het verbruik van energie minutieus op elkaar wordt afgestemd. Dat betekent dat de huishoudens binnen Schoonschip op innovatieve wijze energie kunnen uitwisselen, gebruikmakend van het meest geavanceerde smartgrid platform dat op de markt beschikbaar is. GridFriends betreft een samenwerking met het Nederlandse Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) van de Universiteit van Amsterdam, het Duitse onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut Fraunhofer (vergelijkbaar met het Nederlandse TNO) en Spectral Utilities. Een team van zeven internationale experts beoordeelde de aanvraag van Schoonschip als beste van 21 Europese inzendingen met het volgende commentaar: “The project presents a credible and efficient exploitation of flexible energy services at a cooperative level and is considered as an excellent project by the experts.” Opgedane praktijkervaring kan in de toekomst toegepast worden bij alle andere energiecoöperaties in Nederland.

Voor meer informatie
http://www.schoonschipamsterdam.org