Aalburg

De 37  bouwkavels die Ruimte voor Ruimte aanbiedt, liggen ten zuiden van de kern van Veen, tussen de Groeneweg, Nieuwstraat en de Rivelstraat. De kavels variëren in grootte van circa 367 m2 tot circa 860 m2, waarop desgewenst een bedrijf aan huis gerealiseerd kan worden. Op enkele kavels is de mogelijkheid voor een tweekapper. Voor een deel sluit het plan aan bij de bestaande bebouwing, aan de zuidzijde kijken de woningen uit op het open polderland. De grotere kavels liggen aan de rand van de nieuwe woon- en leefomgeving.