Klassiek, modern, vernieuwend en vertrouwd: de woningen die ontworpen zijn door Leenders Architecten vertonen vele gezichten. Ze weerspiegelen de stijl en de manier van leven van de bewoners. De hand van Leenders Architecten is herkenbaar in de bijzondere detaillering en de zorgvuldige inpassing in de omgeving.

Het ontwerp vormt de unieke resultante van de synergie tussen programma van eisen, functionaliteit, gewenste uitstraling en inpassing in de omgeving. Samen met de opdrachtgever zoeken wij al schetsend naar de ideale woning. Omdat iedere opdrachtgever uniek is, ontstaat het ontwerp met iedere opdrachtgever ook op een specifieke op de opdrachtgever toegesneden manier.

Adres

Mgr. Van den Tillaartstraat 1
5461 KX Veghel
Brabant