Het architectenbureau ir. wim klaassen – ARCHITECT is een bureau gevestigd in Zuid-Holland. Het bureau kan bogen op inmiddels meer dan 30 jaar ervaring en heeft voornamelijk projecten gerealiseerd in Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland.

Onze kennis en vaardigheden strekken zich uit tot alle fasen van het werk: van ontwerp tot bouwbegeleiding. Specifieke deskundigheid is ontwikkeld bij het verrichten van opdrachten met sterk beperkende randvoorwaarden, zoals strikte planologische regelgeving of situatief ruimtelijke beperkingen. Veel ervaring is opgedaan bij het ontwerpen van particuliere woningbouw, woningbouwprojecten, basisscholen en het begeleiden van funderingsherstelprojecten.

Bij het ontwerpen zoeken we naar de "essentie van de opgave", naar de mooie en unieke kansen die in een opdracht verborgen liggen.

Geen goed project zonder een goede opdrachtgever. Met begrip en respect voor elkanders rol in het ontwerp- en bouwproces komt een goed eindresultaat tot stand. Wij werken aan een zo open mogelijke dialoog met opdrachtgevers en gebruikers. De beste plannen komen tot stand in een goede en constructieve onderlinge samenwerking.

Adres

Zwarteweg 6A
2374BA Oud Ade
Zuid-Holland