bouwen en verbouwen
Gepubliceerd: 10-01-2019

Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren, zo luidt het oude gezegde. Bij bouwen en verbouwen is het niet anders. Maar laat dit je niet weerhouden om je verbouwplannen met een erkende vakman te realiseren. 

vaker vergunningvrij

Een positieve ontwikkeling is dat voor een aantal verbouwingen minder vergunningen nodig zijn. Zo mag je een aanbouw van bier meter zonder omgevingsvergunning laten realiseren. En ook voor bijgebouwen is een vergunning niet meer nodig. Met reden, want zo kunnen mensen sneller een manterzorgwoning voor bijvoorbeeld zorgbehoevende ouders laten bouwen. 

bouwbesluit

Wat wel blijft, is dat alle verbouwingen moeten voldoen aan het Bouwbesluit, ook als er geen bouwvergunning nodig is. Als een omgevingsvergunning is vereist, controleert de gemeente of jouw verbouwplan aan het Bouwbesluit voldoet. 

bestaande bouw

Voor verbouwingen worden de kwaliteit van de bestaande woning als uitgangspunt genomen. Je woning is ooit gebouwd volgens de toen geldende regels en stand van de bouwtechniek, en misschien is de woning al eerder verbouwd of aangepast. De geplande verbouwing moet dan minimaal aansluiten op de bestaande kwaliteit van je woning. Daardoor kan voorafgaande aan een verbouwing al worden vastgesteld wat de eisen zijn. Uiteraard mag je boven deze eisen gaat zitten, maar nooit eronder.

Je mag van een erkende vakman verwachten dat hij het Bouwbesluit kent en volgens de regels verbouwt. Maar mocht de verbouwing niet aan de regels voldoen, dan zal de gemeente jou doorgaans als eerste aanspreken. Bespreek daarom met de vakman voor aanvang van de verbouwing wat uw verwachtingen zijn. 

voorbeeld

Aan de hand van het volgende voorbeeld krijg je een idee hoe het Bouwbesluit in de praktijk uitpakt. Je woont in een huis met een hellend pannendak, de kap en je geen opdracht om in een ongeïsoleerde bergzolder (een 'onbenoemde ruimte' volgens het Bouwbesluit) een slaapkamer te maken. De bergzolder verandert dan in een verblijfsruimte, waaraan het Bouwbesluit een aantal eisen stelt. Het bestaande deel van de zolder hoef je niet te isoleren. Maar als je nieuwe delen aan de kap wilt laten toevoegen, dan schrijft het Bouwbesluit isolatie voor met een warmteweerstand van 1,3. Je nieuwe verblijfsruimte moet ook beschikken over voldoende daglicht en ventilatie, en waterdicht zijn. Het te plaatsen raam moet minimaal 0,5 m2 daglichtoppervlak hebben, ongeacht de afmeting van de kamer. Het raam mag ook groter zijn. Als ventilatie-eis geldt een minimale luchtstroom. Dit hoef je niet te laten meten: met een normaal draairaam voldoet de verbouwing al snel aan deze eis. Heb je de kap eerder laten isoleren en besluit je later een dakkapel te plaatsen. Dan moet deze kapel van hetzelfde isolatieniveau worden voorzien. Je kunt overwegen om het niet bij de minimumeisen te laten. Extrakwaliteit door bijvoorbeeld een dikker isolatiepakket te laten aanbrengen, kost vaak niet veel meer, terwijl meer kwaliteit wel snel het wooncomfort verhoogt en de woning meer waard maakt. 

afspraken vakman

Je doet er verstandig aan vooraf met je vakman te overleggen wat de eisen en de mogelijkheden zijn en de uitkomst daarvan voor aanvang van de verbouwing schriftelijk vast te leggen. Zo hebben jullie beiden meer houvast.  

investeer in kwaliteit

Je ervaart meer wooncomfort door te kiezen voor kwaliteit. Een extra investering kun je bij een latere verkoop van je woning vaak terugverdienen. Zo zijn woningen met zonnepanelen gewilder dan huizen zonder. Een energieneutrale woning biedt doorgaans een hogere kwaliteit dan een woning die louter voldoet aan de minimumeisen. Informeer bij een vakman welke aanpassingen een positieve invloed hebben op de verkoopbaarheid en de prijs van je woning. Hij is meestal goed op de hoogte van de plaatselijke huizenmarkt (en de lokale of regionale subsidiemogelijkheden).