Thumbnail
Gepubliceerd: 20-03-2007 Laatste update: 13-11-2018

In de grote steden kan een flink aandeel van de woonproductie worden gebouwd door particulieren. Minstens 36 procent – negen maal zo veel als nu – kan op deze manier worden gerealiseerd. Dat komt naar voren in het rapport Particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw van het Ruimtelijk Planbureau (RPB).

veel belangstelling voor particulier opdrachtgeverschap

Belangstelling voor particulier opdrachtgeverschap is er voldoende. In 2005 gaf de helft van de kopers van een nieuwbouwwoning aan er wel voor in te zijn geweest. In de praktijk komt er meestal niets van terecht. Belangrijkste rede hiervoor is het tekort aan bouwgrond.

Gemeenten moeten volgens het RPB een actievere rol gaan spelen bij de uitgifte van grond.
Een struikelblok is dat de meeste bouwgrond in handen is van ontwikkelaars en corporaties. Met de invoer van de Grondexploitatiewet in 2008 is dit wellicht opgelost. Grondeigenaren kunnen dan gedwongen worden een deel van hun kavels uit te geven voor particulier opdrachtgeverschap.

Steden in het westen van het land kunnen hun expertise op het gebied van grootschalige ontwikkelingen ook aanwenden voor particuliere bouwers. De kavelprijs moet wel worden gericht op de specifieke doelgroep en daarom moet het grondbeleid in handen zijn van de gemeenten. Dat voorkomt dat een te hoge ‘residuele waarde’ de bouwplannen onhaalbaar maakt.

De stimulering van particulier opdrachtgeverschap is belangrijk, meent het RPB. De toenemende welvaart en individualisering uiten zich in hoogstpersoonlijke woonwensen, die niet kunnen worden vervuld met seriematige bouw.

Bron: Cobouw 13 maart 2007