duurzaam bouwen
Gepubliceerd: 30-12-2018

De leidende gedachte achter duurzaamheid is dat diensten en producten die in het heden worden aangeboden ook toegankelijk moeten zijn voor toekomstige generaties. Het is belangrijk dat onze huidige activiteiten toekomstige generaties zo min mogelijk schaden.

waarom duurzame woningbouw?

Een duurzaam gebouwde omgeving is fundamenteel voor het beschermen van mens en natuur. Zo dragen woningen bij aan het uitstoten van broeikasgassen en extensief gebruik van grondstoffen. Woningen hebben een lange levensduur van 60+ jaar, waardoor ook de particuliere opdrachtgever nu al door het rijk worden aangezet om energieneutraal en circulair te bouwen, zodat lokale, nationale en internationale doelstellingen rondom duurzaamheid op tijd worden behaald. 

hoe bouw ik een duurzame woning?

Duurzaamheid is allesomvattend en kan op verscheidene manieren worden toegepast op een woning. Daarom heerst er vaak verwarring wat een duurzame woning is en hoe duurzaamheid kan worden gemeten. Een volledig duurzame woning is onmogelijk. Gelukkig zijn er wel veel concrete stappen naar een meer milieuvriendelijk, natuurlijke en energiezuinige woning mogelijk. 

Meer informatie ...