splitsing bedrijfswoningen
Gepubliceerd: 13-04-2004 Laatste update: 25-12-2018

Bewoners van panden in het buitengebied van Limburg mogen in sommige gevallen straks hun woning in tweeën splitsen.

splitsen in appartementsrechten

Vooruitlopend op het vaststellen van de precieze voorwaarden hiervoor heeft de provincie Limburg alvast de splitsing van twee panden in het Noord-Limburgse Bergen goedgekeurd. Volgens de provincie hebben de twee panden een agrarisch uiterlijk en vallen ze om die reden alsnog onder de regeling voor vrijgekomen agrarische bebouwing. Daarmee wordt splitsing van deze panden in meerdere woningen mogelijk. De provincie eist dan wel dat er niets bij gebouwd wordt voor de realisatie van die tweede woning. De provincie zal verder burgers die wonen in bedrijfswoningen van opgesplitste en opgeheven agrarische bedrijven geen strobreed in de weg leggen. Het provinciebestuur vindt net als de gemeente Nederweert dat de landelijke regels aangepast moeten worden om burgers in agrarische gebieden te kunnen laten wonen.

legalisering omzetting bedrijfswoningen

Dat heeft gedeputeerde G. Driessen (CDA, ruimtelijke ordening) gisteren laten weten. ,,Er zijn al heel wat bedrijfswoningen omgezet in burgerwoningen. Dat is een onomkeerbaar proces. Het alternatief zou zijn al die woningen af te breken of leeg te laten staan. Maar dat is inefficiënt. Wij zijn daarom voor legalisering'', zegt Driessen.

Bron: De Limburger