bewaar maken, beroep aantekenen
Gepubliceerd: 18-11-2013 Laatste update: 22-01-2019

Tegen elke beslissing van de overheid kunnen belanghebbenden bezwaar maken en vervolgens beroep instellen, als niet aan het bezwaar tegemoet gekomen wordt. Als zelfbouwer kan je daarmee te maken krijgen. Het kan zijn dat je zelf bezwaar moet maken tegen een beslissing of dat je te maken krijgt met bezwaren van anderen.

wanneer kan bezwaar worden gemaakt en beroep worden aangetekend?

In de praktijk zijn er drie mogelijke situaties waarin bezwaar en beroep aan de orde kunnen zijn, te weten:

  • het bestemmingsplan wordt gewijzigd; een omwonende maakt vervolgens bezwaar.
  • je verkrijgt de omgevingsvergunning voor je bouwplan; een omwonende maakt vervolgens bezwaar.
  • de omgevingsvergunning wordt niet verleend; je maakt zelf bezwaar.

Een uitgebreide toelichting op de beroeps- en bezwaarprocedure en de termijnen vind je in de download.