aanvraag bouwvergunning
Gepubliceerd: 21-06-2007 Laatste update: 26-12-2018

Consumenten die willen bouwen of verbouwen krijgen te maken met een grote (rechts)onzekerheid als gevolg van voorgestelde wijzigingen in de Woningwet. Als de veranderingen worden ingevoerd, geeft een eenmaal verleende bouwvergunning niet langer de garantie dat er ook volgens die vergunning kan worden gebouwd. Voor de jaarlijks tienduizenden particulieren en hun aannemers wordt het aanvragen van een bouwvergunning op deze manier een sprong in het duister. BouwNed, de grootste vereniging van ondernemers in de bouw, vindt daarom dat het huidige wetsvoorstel niet in deze vorm mag worden aangenomen.

bouwaanvraag

Onder de huidige Woningwet moet de gemeente een bouwaanvraag vóóraf toetsen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit, de bouwverordening, het bestemmingsplan en eventuele welstandseisen. Is de aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt de aanvrager een bouwvergunning. Deze vergunning is onherroepelijk en geeft voor de vergunninghouder - de aannemer of (particuliere) opdrachtgever - de zekerheid dat hij conform die vergunning mag bouwen.

bouwbesluit en bouwverordening

Dit uitgangspunt van de Woningwet wordt met de voorgestelde wijzigingen geheel verlaten. Weliswaar moet er nog steeds een bouwvergunning worden aangevraagd, en moet er in het kader van die aanvraag een toetsing aan de genoemde voorschriften plaatsvinden. Maar daarnáást geldt nog een algemeen verbod om in strijd met het Bouwbesluit of de bouwverordening een gebouw te bouwen, te gebruiken of in stand te houden. Overtreding van dit verbod kan aanleiding zijn voor de gemeente om een opdrachtgever te beboeten. Bovendien wordt overtreding van dit verbod aangemerkt als een economisch delict en kan de overtreder strafrechtelijk worden vervolgd.

economisch delict

In de praktijk betekent dit dat een opdrachtgever of diens aannemer niet meer blind kan varen op een verleende bouwvergunning. Komt de gemeente er tijdens, of zelfs na de bouw bijvoorbeeld achter dat zij bij de beoordeling van de vergunningaanvraag haar huiswerk niet goed heeft gedaan, dan kan zij de vergunninghouder verplichten - zo nodig met een dwangsom - om het bouwwerk alsnog aan de passen. Zelfs strafrechtelijke vervolging is mogelijk, nu overtreding van het Bouwbesluit en de bouwverordening aangemerkt worden als een economisch delict.

bouwbesluit lastig te interpreteren

Daarbij komt dat diverse bepalingen uit het Bouwbesluit onduidelijk zijn of ruimte laten voor interpretatie, zodat daarover gemakkelijk achteraf discussie kan ontstaan. In de praktijk weten bouwkundig specialisten soms niet eens hoe zij bepaalde regels uit het Bouwbesluit moeten interpreteren en dan mag dat van een particulier zeker niet worden verwacht. Het wetsvoorstel brengt volgens BouwNed hiermee een onredelijke verantwoordelijkheid neer bij de burger.


Dit artikel is direct overgenomen van www.Bouwned.nl, via deze partij kunt u meer informatie verkrijgen