Thumbnail
Gepubliceerd: 13-11-2018

vereniging van eigenaren (VvE)

Vereniging die ontstaat wanneer er in een appartementengebouw meerdere eigenaren een appartementsrechtin eigendom hebben. Het functioneren van de VvE is vastgelegd in de akte van slitsing. De vereniging kan niet worden opgeheven. Een lid (eigenaar van een appartemenstercht) kan het lidmaatschap niet opzeggen. Het lidmaatschap eindigt alleen bij verkoop van het appartementsrecht.

vijf % regeling (5%-regeling, opschortingsrecht)

De 5%-regeling geeft de opdrachtgever het recht om 5% van de aanneemsom in depot bij een notaris te storten en daar te laten staan totdat de aannemer alle gebreken (‘opleverpunten’) heeft verholpen. Het gaat om een wettelijke bepaling die is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. 

voorontwerp (ook wel: voorlopig ontwerp)

Vaak aangeduid met de afkorting VO. In het VO wordt het ontwerp van gevels en plattegronden vastgelegd. Een aantal aspecten van het ontwerp wordt in het VO nog niet uitgewerkt, zoals: materialisatie, constructie, installaties, detaillering.

Vrij-op-naam (v.o.n.)

De kosten van de levering van de grond komen voor rekening van de verkoper. Het gaat om de kosten van de notaris (leveringsakte) en kadasterkosten. Het tegengestelde van vrij-op-naam (v.o.n.) is ‘kosten koper’ (k.k.). K.k. betekent dat de genoemde kosten voor rekening komen van de koper. Degene die de kosten van de levering betaalt, wijst de notaris aan.