Whitepress
Gepubliceerd: 15-09-2023 Laatste update: 03-11-2023

Wat is het belang van signage die voldoet aan de veiligheidsnormen op Nederlandse bouwplaatsen? Lees erover en doe inspiratie op!

Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat je ook buitenlandse bedrijven actief ziet in de Nederlandse bouw. Om de kans op ongelukken in de bouw te verkleinen is het van belang dat een aannemer, maar ook de bouwers zelf, op de bouwplaats weten wat de veiligheidsnormen zijn. In infrastructuur in de openbare ruimte is dit extra van belang, omdat het geen gecontroleerd gebied betreft. Passanten kunnen in theorie gewoon een bouwplaats oplopen. Om dit te voorkomen, is duidelijke signalering nodig. Ontdek het volledige assortiment verkeersbordoplossingen op Seton-Signalering.nl en zorg voor veiligheid op de wegen.

Image
Whitepress

Borden en pictogrammen

Om bij het begin te beginnen, kijk eens in het assortiment borden. Zoals je zult zien zijn er veel borden waarvan je het bestaan misschien niet eens kende. Er zijn de bekende gebodsborden, verbodsborden, gevaarborden en informatieborden. Maar op de bouwplaats zijn ook andere borden van belang. Denk aan nooduitgang op een afgesloten bouwplaats, borden voor brandpreventie, EHBO-borden en uiteraard de PBM-borden. Verdiep je hierin en bestel de juiste borden zodat je bouwplaats aan de norm voldoet én de veiligheidspreventie biedt voor de aanwezigen.

​​​​​​Verkeer en voertuigsignalering op de bouwplaats

Aanrijdingen met voertuigen op de bouwplaats kunnen ernstig letsel tot gevolg hebben. Kan dit voorkomen worden? Denk eens aan voertuigsignalering om voertuigen beter zichtbaar te maken. Of aan afzettingen om routes en gevaarlijke punten te markeren. Zowel om intern verkeer te stroomlijnen als extern verkeer rondom de bouwplaats te begeleiden: beide zijn van belang.

Loopplanken

Tot slot een uitgelicht product, loopplanken. Bij leidingwerk in de grond vervangen ontstaan diepe geulen die niet makkelijk over te steken zijn. Zeker niet met kabels en ander materiaal in de arm. Een veilige oversteek kan gemaakt worden met loopplanken met hekken. Een slipvaste loopbrug biedt bovendien een stukje extra veiligheid bij nattigheid en het daarbij behorende gevaar van uitglijden.