Manifest collectief wonen
Gepubliceerd: 19-02-2021

Manifest ‘Ruimte voor collectief wonen’

Woningbouwbeleid is lokaal beleid. Gemeenten bepalen binnen hun mogelijkheden welke woningen er gebouwd worden en op welke locaties dat gebeurt. Het realiseren van woningbouwprojecten is nog altijd het domein van marktpartijen: projectontwikkelaars, woningcorporaties en ontwikkelende bouwers. Gemeenten zijn nog altijd terughoudend als het gaat om het mogelijk maken van collectieve vormen van bouwen en wonen.

Een groep burgers wil daar verandering in brengen en heeft daarom een manifest opgesteld. Daarin wordt een oproep gedaan aan gemeenteraadsleden om zich concreet uit te spreken over collectieve en andere - niet traditionele - woonvormen in de eigen verkiezingsprogramma’s en aan de (toekomstige) collegeleden om concrete ambities, doelen en beleid op te nemen in de op te stellen collegeakkoorden.

Het manifest kan je hier lezen.