nutsaansluitingen
Gepubliceerd: 30-11-2013 Laatste update: 04-12-2019

Een van de kostenposten waar je als zelfbouwer mee te maken krijgt zijn de ‘aansluitkosten’. De aansluitkosten zijn de kosten die je moet maken om je woning te laten aansluiten op de ‘nutsvoorzieningen’.

welke nutsaansluitingen?

In de meeste gevallen gaat het om de volgende aansluitingen:

  • elektriciteit
  • gas of stadsverwarming (‘warmtenet’)
  • water
  • riolering
  • kabel
  • evt. vaste telefonie (KPN)

stadsverwarming, warmtenet

Let op: het kan zijn dat je verplicht bent je woning te laten aansluiten op het (lokale) warmtenet, ook wel ‘stadsverwarming’ genoemd. Een verplichte aansluiting op het warmtenet betekent dat er geen aardgas geleverd wordt; je moet dus elektrisch koken. Als er een dergelijke verplichting van kracht is, dan is dat geregeld in de gemeentelijke bouwverordening. Dat betekent dat je pas een omgevingsvergunning krijgt als er een aansluiting op het warmtenet in het bouwplan is opgenomen. Een van de bezwaren tegen stadsverwarming is de monopoliepositie van de aanbieder (er is maar één aanbieder die jou stadsverwarming kan leveren. Je bent verplicht om bij hem warmte af te nemen). Om misbruik van die positie te voorkomen is de Warmtewet ingevoerd.

Een uitgebreide toelichting op de aansluitkosten en de bedragen waarmee je rekening moet houden vind je in de download.

Update: per 1 juli 2018 mogen nieuwbouwwoningen niet meer worden aangesloten worden op het aardgasnet.